| MRX 0 |  ADL 0 |  APU -116 |  BAN -200 |  BNG -1000 |  DHU 0 |  GOV -95 |  HBO -10 |  HGN 0 |  HSR -1 |  MIB -0.47 |  MIE 0 |  MMX -253 |  NEH +10 |  NXE 0 |  RMC 0 |  TAV 0 |  TTL 0 |  UID -17.57 | Индекс

988.55 (-1.62 -0.16%)
14,475.20 (-228.24 -1.55%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2014 оны 12 сарын III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
17,510.00
+10
0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,497.00
-253
-6.75%
3,000.00
-200
-6.25%
561.43
-17.57
-3.03%
3,751.00
-116
-3.00%
54,000.00
-1000
-1.82%
580.00
-10
-1.69%
6,925.00
-95
-1.35%
210.20
-0.47
-0.22%
4,100.00
-1
-0.02%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
3,751.00
-116
5,000
210.20
-0.47
4,990
561.43
-17.57
1,296
3,000.00
-200
225
3,497.00
-253
127
6,925.00
-95
75
15,500.00
0
64
1,590.00
0
50