Индекс

958.34 (-4.30 -0.45%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 04 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг