| MRX 0 |  ADL 0 |  APU 0 |  BAN -50 |  BEU 0 |  ETR 0 |  GOV +35 |  HBO 0 |  HGN 0 |  JTB 0 |  MCH 0 |  MIB 0 |  OLL -0.1 |  RMC +2.89 |  SHV -1 |  TTL -1 |  UID -30 |  SOH +30.7 | 

Индекс

971.04 (-0.94 -0.10%)
13,007.88 (-22.14 -0.17%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 09 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
235.40
+30.7
15.00%
73.00
+2.89
4.12%
8,800.00
+35
0.40%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
530.00
-30
-5.36%
2,750.00
-50
-1.79%
98.90
-0.1
-0.10%
3,599.00
-1
-0.03%
3,899.00
-1
-0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
82.00
0
270
3,599.00
-1
202
530.00
-30
196
3,899.00
-1
102
73.00
2.89
100
98.90
-0.1
100
78.00
0
100
90.00
0
100