| APU +89 |  BAN -216 |  GOV +440 |  HBO -28 |  UID -10 |  ZGE -4.6 | 

Индекс

976.14 (4.68 0.48%)
13,811.64 (116.97 0.85%)

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 07 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
9,370.00
+440
4.93%
3,590.00
+89
2.54%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,684.00
-216
-7.45%
360.00
-28
-7.22%
95.40
-4.6
-4.60%
480.00
-10
-2.04%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
9,370.00
440
578
2,684.00
-216
186
480.00
-10
149
360.00
-28
70
3,590.00
89
50
95.40
-4.6
10