| MRX 0 |  ADL 0 |  APU +34 |  ATR 0 |  BAN -62 |  ETR 0 |  GOV +10 |  HGN +1.89 |  JTB +1.09 |  MIB +10 |  MMX -90 |  OLL -1 |  RMC +9 |  SHG -124 |  SUL 0 |  SUU +2000 | 

Индекс

941.82 (1.09 0.12%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 04 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
75.00
+9
13.64%
200.00
+10
5.26%
98,000.00
+2000
2.08%
94.00
+1.89
2.05%
84.50
+1.09
1.31%
3,550.00
+34
0.97%
7,550.00
+10
0.13%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,676.00
-124
-3.26%
3,110.00
-90
-2.81%
2,438.00
-62
-2.48%
114.00
-1
-0.87%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
3,676.00
-124
2,935
3,550.00
34
2,302
84.50
1.09
878
90.00
0
210
3,110.00
-90
77
7,550.00
10
54
94.00
1.89
52
75.00
9
25