| ADL -1 |  APU 0 |  BAN +235 |  EER 0 |  GFG -1 |  GOV 0 |  HBO 0 |  IND -50 |  JTB 0 |  MIE -100 |  SHV 0 |  TAV +500 |  TCK 0 |  TUS -5 |  UID +1 |  MRX 0 |  HRL -4 |  MBG +6800 | Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй

Топ-20 индекс: 2014-11-26

14,936.52 (25.26 0.17%)

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,485.00
+235
7.23%
30,500.00
+500
1.67%
561.00
+1
0.18%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,350.00
-50
-3.57%
179.00
-4
-2.19%
300.00
-5
-1.64%
17,000.00
-100
-0.58%
509.00
-1
-0.20%
1,798.00
-1
-0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
550.00
0
2,000
561.00
1
1,352
86.00
0
753
99.00
0
700
300.00
-5
500
179.00
-4
150
17,000.00
-100
124
2,350.00
0
93