| MRX -0.4 |  APU -15 |  ATR 0 |  BDS 0 |  BNB -67.48 |  BNG -40 |  EER -210 |  GOV -305 |  HBO 0 |  MNH -5 |  NEH 0 |  SHV 0 |  SUL -2920 |  TCK 0 |  TTL +126 |  UID +1 | 

Индекс

965.30 (-2.30 -0.24%)
13,584.73 (-29.31 -0.22%)

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 07 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,430.00
+126
3.81%
481.00
+1
0.21%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
440.00
-67.48
-13.30%
2,350.00
-210
-8.20%
48,080.00
-2920
-5.73%
9,045.00
-305
-3.26%
80.00
-0.4
-0.50%
3,507.00
-15
-0.43%
3,790.00
-5
-0.13%
48,960.00
-40
-0.08%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
3,790.00
-5
1,916
80.00
-0.4
800
3,507.00
-15
750
3,430.00
126
447
360.00
0
180
481.00
1
149
9,045.00
-305
126
2,350.00
-210
46