| MRX 0 |  APU +449 |  ETR -10 |  HBO +40 |  HGN +0.77 |  JTB +2 |  MMX 0 |  MSH +1 |  MVO 0 |  UID 0 | Индекс

989.79 (-0.39 -0.04%)
15,264.58 (669.68 4.59%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2014 оны 12 сарын III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
4,200.00
+449
11.97%
590.00
+40
7.27%
84.00
+2
2.44%
96.00
+0.77
0.81%
690.00
+1
0.15%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
100.00
-10
-9.09%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
96.00
0.77
2,900
84.00
2
1,556
100.00
0
200
590.00
40
147
4,200.00
449
58
100.00
-10
10
579.00
0
10
2,600.00
0
9