| APU 0 |  BAN 0 |  ETR 0 |  GTL +110 |  MMX -16 |  NEH +90 |  SHV 0 |  TTL 0 | 

Индекс

989.59 (0.89 0.09%)
14,422.71 (1.98 0.01%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 01 сар III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
9,610.00
+110
1.16%
17,600.00
+90
0.51%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,334.00
-16
-0.48%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
9,610.00
110
800
4,100.00
0
134
3,334.00
-16
105
2,700.00
0
97
95.00
0
50
17,600.00
90
34
4,500.00
0
10
3,700.00
0
3