| APU -32 |  ATI -250 |  BAN -100 |  BDS -229 |  BLC 0 |  DHU 0 |  GOV -15 |  GTL +700 |  MIE -650 |  MSH -40 |  RMC -0.01 |  SHG -100 |  SHV -180 |  SUL -1200 |  SUU +1700 |  TTL -100 |  UID 0 |  UYN +59.12 | 

Индекс

1,000.88 (-8.63 -0.85%)
14,378.10 (-228.90 -1.57%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 07 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,014.00
+59.12
6.19%
13,500.00
+700
5.47%
109,800.00
+1700
1.57%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,621.00
-229
-12.38%
2,100.00
-250
-10.64%
600.00
-40
-6.25%
14,500.00
-650
-4.29%
5,320.00
-180
-3.27%
3,100.00
-100
-3.13%
3,650.00
-100
-2.67%
52,800.00
-1200
-2.22%
6,400.00
-100
-1.54%
3,618.00
-32
-0.88%
9,995.00
-15
-0.15%
76.00
-0.01
-0.01%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
76.00
-0.01
189,642
3,618.00
-32
824
2,100.00
-250
500
900.00
0
500
52,800.00
-1200
319
491.00
0
269
5,000.00
0
200
9,995.00
-15
187