| AAR -720 |  ADL -100 |  APU -50 |  ATR 0 |  BNG 0 |  BUK 0 |  EER 0 |  GOV 0 |  JTB -0.37 |  MMX +12 |  MNH 0 |  NEH +200 |  RMC -2.28 |  TCK 0 |  UYN -49 |  MRX -1 | Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй

Топ-20 индекс: 2014-11-21

14,835.26 (-73.84 -0.50%)

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
16,700.00
+200
1.21%
3,800.00
+12
0.32%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
8,200.00
-720
-8.07%
1,700.00
-100
-5.56%
951.00
-49
-4.90%
97.72
-2.28
-2.28%
3,650.00
-50
-1.35%
99.00
-1
-1.00%
85.03
-0.37
-0.43%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
99.00
-1
5,209
85.03
-0.37
1,547
97.72
-2.28
1,029
3,650.00
-50
468
18,500.00
0
221
16,700.00
200
169
2,350.00
0
138
1,700.00
-100
100