| MRX 0 |  ADL +19 |  BAN 0 |  DHU 0 |  ETR 0 |  GOV -5 |  HGN 0 |  HRM 0 |  MSH 0 |  RMC 0 |  TTL -209 | 

Индекс

982.91 (-2.97 -0.30%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 03 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,370.00
+19
1.41%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
7,340.00
-5
-0.07%
3,500.00
-209
-5.63%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
142.00
0
12,025
3,500.00
-209
3,413
88.00
0
494
1,370.00
19
233
5,000.00
0
158
90.00
0
130
97.00
0
122
110.00
0
100