| APU +3 |  ATR 0 |  BAN 0 |  BNG 0 |  DLG -400 |  EER +250 |  ETR -5 |  GOV 0 |  HBO 0 |  HGN 0 |  HSR 0 |  JTB -1 |  MDR -5.15 |  MIB +5 |  MMX 0 |  SHV -100 |  SUL -2400 |  TAV 0 |  TCK 0 |  TTL -10 |  UID -0.77 | Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй

Топ-20 индекс: 2014-11-28

14,919.19 (-7.34 -0.05%)

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,600.00
+250
10.64%
220.00
+5
2.33%
3,653.00
+3
0.08%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
5,500.00
-400
-6.78%
95.00
-5
-5.00%
47,000.00
-2400
-4.86%
5,300.00
-100
-1.85%
84.00
-1
-1.18%
495.00
-5.15
-1.03%
4,590.00
-10
-0.22%
560.09
-0.77
-0.14%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
110.00
0
16,840
84.00
-1
10,044
3,653.00
3
5,168
550.00
0
2,250
560.09
-0.77
596
7,400.00
0
463
2,600.00
250
349
4,590.00
-10
250