| ADL +56 |  AOI +159 |  APU +108 |  BNG -1000 |  ETR 0 |  GOV -90 |  HGN -2.11 |  HSR 0 |  JTB +2.1 |  MCH -7.07 |  MIB -5 |  OLL 0 |  RMC +1.97 |  TCK +480 |  TTL +60 |  UID +17 | 

Индекс

930.70 (4.71 0.51%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 05 сар III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,353.00
+56
4.32%
3,000.00
+159
5.60%
3,500.00
+108
3.18%
83.00
+2.1
2.60%
69.90
+1.97
2.90%
18,980.00
+480
2.59%
3,710.00
+60
1.64%
470.00
+17
3.75%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
51,000.00
-1000
-1.92%
8,400.00
-90
-1.06%
70.00
-2.11
-2.93%
900.00
-7.07
-0.78%
185.00
-5
-2.63%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
69.90
1.97
16,155
3,500.00
108
4,948
470.00
17
1,346
3,710.00
60
1,070
185.00
-5
1,020
4,100.00
0
785
3,000.00
159
498
1,353.00
56
266