| ADL 0 |  APU -30 |  BDS -28 |  BNG 0 |  GFG 0 |  HGN 0 |  JTB 0 |  MIE -1390 |  MNH 0 |  NEH -130 |  RMC -5 | 


Mэдээ->Үйл явдал"MSE ALL" НЭГДСЭН ИНДЕКС 0.46%-ИАР ӨССӨН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА
2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ний өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар 30,344 ширхэг үнэт цаас арилжигдаж 119,117,028.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.
2015-11-16 14:29:52
ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2015 оны 11 дүгээр сарын 9-нөөс 13-ны өдрүүдэд 10,031,494,943.00 төгрөгийн үнэт цаас арилжлаа.
2015-11-16 08:16:16
АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” ангилалд бүртгэлтэй 12 хувьцаат компанийн нийт 14,948 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна.
2015-11-13 14:39:52
ӨНӨӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2015 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” болон “III” ангилалд бүртгэлтэй 14 хувьцаат компанийн нийт 6,905 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна.
2015-11-11 14:33:25
11 САРЫН 17-НД АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ
52 долоо хоног буюу 1 жилийн хугацаатай жилийн 14.882%-ийн хүүтэй, ЗГҮЦ-ны арилжаа 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр явагдана.
2015-11-11 14:18:35
ӨНӨӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн арилжаагаар нийт 10,010,400,732.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.
2015-11-10 15:04:23
ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 28 долоо хоногийн хугацаатай, жилийн 13.871% хүүтэй, 309,906 ширхэг буюу 30.9 тэрбум төгрөгийн богино хугацаат ЗГҮЦ худалдан авах захиалга ирлээ.
2015-11-10 13:28:57

... 1 2 3 4 5 ...