| MRX 0 |  ADL +56 |  APU -9 |  BAN -41 |  BDL -700 |  GOV 0 |  GTJ +3 |  HGN -3.58 |  JTB +0.08 |  MMX +97 |  MNH 0 |  NEH -790 |  RMC 0 |  TTL 0 |  UID 0 | 
 

АРИЛЖАА


Cимбол: Нэр:
Loading..
MSE ALL индекс:: 980.95 (-1.57 -0.16%)

Арилжааны түүх

2015-03-06 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр II ангилалд 15 компанийн нийт 8,697 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
MRX
90
90
90
90
90
90
0
0.00%
21
300
80
90
8849
ADL
1450
1450
1450
1450
1394
1450
56
4.02%
102
20
1381
1450
98
APU
3500
3500
3500
3500
3509
3500
-9
-0.26%
499
125
3450
3500
1421
BAN
2300
2300
2300
2300
2341
2300
-41
-1.75%
6
10
2101
2450
190
BDL
8000
8000
8000
8000
8700
8000
-700
-8.05%
1,000
0
0
8700
105
GOV
7300
7300
7300
7300
7300
7300
0
0.00%
200
0
0
7300
9
GTJ
2700
2700
2700
2700
2697
2700
3
0.11%
140
5
2550
2900
43
HGN
100
100
100
100
103.58
100
-4
-3.46%
100
150
99
100
2780
JTB
87.9
88
87.9
88
87.9
87.98
0
0.09%
5,105
15
87
88
2708
MMX
3450
3450
3450
3450
3353
3450
97
2.89%
170
330
3450
3550
200
MNH
4200
4200
4200
4200
4200
4200
0
0.00%
28
21
4100
4820
3
NEH
15500
16800
15500
16800
17000
16210
-790
-4.65%
51
22
16800
17000
83
RMC
85
85
85
85
85
85
0
0.00%
350
500
80
85
750
TTL
3700
3700
3700
3700
3700
3700
0
0.00%
28
300
3600
3700
495
UID
520
520
520
520
520
520
0
0.00%
897
0
0
520
448

Энэ өдөр III ангилалд 0 компанийн нийт 0 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо

Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
Код Үнэ Ширхэг Нийт дүн