| MRX 0 |  ADL -25 |  AOI +286 |  APU -35 |  BHL 0 |  BUK 0 |  GOV +310 |  GTJ -300 |  HRM 0 |  HSR -563 |  MIE +500 |  RMC -4.89 |  SHV 0 |  TCK -180 |  TTL +50 |  UBH -2000 |  UID +0.06 |  ZGE -2.7 |  ZGE +0.04 | 
 

Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 7950 7950 0 0 7950 12 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5500 294 Market Close
ADL 1477 1452 55 1350 1500 285 Market Close
ADU 874.17 874.17 300 1005 0 0 Market Close
AOI 3014 3300 0 0 3290 17 Market Close
APP 2460 2460 0 0 2467 400 Market Close
APU 3575 3540 267 3400 3540 1025 Market Close
ATI 2650 2650 0 0 2650 108 Market Close
ATR 68000 68000 10 68000 0 0 Market Close
BAN 2486 2486 15 2300 2500 250 Market Close
BDL 8000 8000 0 0 8500 99 Market Close
BDS 1750 1750 248 1750 1898 10 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7500 116 Market Close
BHL 667 667 40 570 667 51 Market Close
BHR 750 750 40 700 730 9545 Market Close
BLC 917 917 0 0 1054 3 Market Close
BNB 566.06 566.06 0 0 559 68 Market Close
BNG 54950 54950 20 53000 54950 17 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 21480 2 Market Close
BUK 35000 35000 2 30100 35000 5 Market Close
CHR 2500 2500 0 0 2125 234 Market Close
DAR 531 531 200 530 0 0 Market Close
DHU 5500 5500 58 5000 5500 5572 Market Close
DLG 1550 1550 437 1350 1780 10 Market Close
DRU 1000 1000 0 0 950 20 Market Close
EER 2350 2350 10 2360 2450 100 Market Close
ETR 100 100 33 95 100 16380 Market Close
GFG 509 509 0 0 580 20 Market Close
GOV 7505 7815 2 7820 8620 13 Market Close
GTJ 2550 2250 8 2250 2930 5 Market Close
GTL 10500 10500 112 10500 12070 3 Market Close
HAM 3700 3700 0 0 4200 10 Market Close
HBO 499 499 0 0 499 8659 Market Close
HCH 151 151 1000 173.65 0 0 Market Close
HGN 94 94 180 92 94 541 Market Close
HHC 1851 1851 0 0 2100 66 Market Close
HRL 179 179 0 0 168 300 Market Close
HRM 130 130 475 130 134 7960 Market Close
HSG 1400 1400 11 1400 0 0 Market Close
HSR 4663 4100 0 0 4100 215 Market Close
HSX 799 799 0 0 799 30 Market Close
HUT 1955 1955 0 0 1955 310 Market Close
HUZ 389.85 389.85 555 371 0 0 Market Close
HVL 50.26 50.26 1313 57.79 0 0 Market Close
IBA 7000 7000 0 0 7000 1 Market Close
IND 1350 1350 0 0 1495 12 Market Close
JGV 3500 3500 0 0 3300 240 Market Close
JTB 86 86 120 85.5 86 1802 Market Close
MBG 8500 8500 0 0 8500 24 Market Close
MCH 1200 1200 20 1030 1297 10 Market Close
MDR 500 500 0 0 499 20 Market Close
MIB 200 200 2058 190 200 4758 Market Close
MIE 14500 15000 4 14510 15500 49 Market Close
MMX 3100 3100 1000 3100 3299 5 Market Close
MNB 1500 1500 0 0 1500 270 Market Close
MNH 4200 4200 0 0 4200 20 Market Close
MNS 3800 3800 0 0 3800 390 Market Close
MRX 90 90 0 0 90 8860 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1249 20 Market Close
MSR 1300 1300 0 0 1300 12 Market Close
MVO 2400 2400 5 2083 2599 2 Market Close
NEH 17000 17000 300 16600 17880 103 Market Close
NKT 275 275 0 0 274 125 Market Close
NXE 1500 1500 0 0 1450 468 Market Close
OLL 115 115 0 0 115 9980 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 80 75.11 3531 75.1 80 10427 Market Close
SES 2240 2240 0 0 2500 20 Market Close
SHG 4510 4510 90 4510 4999 2 Market Close
SHV 4300 4300 0 0 4300 14 Market Close
SIL 225 225 0 0 225 2570 Market Close
SOI 3500 3500 0 0 3200 150 Market Close
SOR 2060 2060 0 0 1999 30 Market Close
SUL 54700 54700 10 48200 54900 19 Market Close
SUU 96000 96000 2 98000 0 0 Market Close
TAH 11000 11000 70 10500 12640 11 Market Close
TAV 35000 35000 0 0 30000 93 Market Close
TCK 18300 18120 6 18100 18300 14 Market Close
TEE 12600 12600 3 12610 0 0 Market Close
TSA 7800 7800 0 0 7800 23 Market Close
TTL 3500 3550 5 3550 3800 500 Market Close
TUS 310 310 0 0 300 12870 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14500 251 Market Close
UBH 14800 12800 1 12800 14800 101 Market Close
UID 519.94 520 0 0 530 2 Market Close
UNS 1000 1000 0 0 989 27 Market Close
UYN 1000 1000 100 950 1000 126 Market Close
VIK 1824 1824 0 0 1750 40 Market Close


ЗГҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ /мян.төг/ Зарах Үнэ Зарах Үнэ /мян.төг/
ZGEB-BL-01/09/15-A001 100 100 10 87.4 95 10 Market Close
ZGEB-BL-02/06/15-A001 100 100 10 94.3 0 0 Market Close
ZGEB-BL-02/06/15-A001 98.1 98.1 0 0 98.5 10 Market Close
ZGEB-BL-05/05/15-A001 98.09 98.09 10 98.32 99.8 5 Market Close
ZGEB-BL-09/06/15-A000 100 100 10 94.4 0 0 Market Close
ZGEB-BL-16/06/15-A002 100 100 10 96.56 98.2 10 Market Close
ZGEB-BL-19/05/15-A001 100 100 10 97.76 99.36 20 Market Close
ZGEB-BL-21/04/15-A001 100 100 10 97.7 0 0 Market Close
ZGEB-BL-29/09/15-A002 95.6 95.6 10 92.4 93.7 19 Market Close
ZGEB-BL-30/06/15-A002 100 97.3 10 91.36 97.6 9 Market Close