| ADL 0 |  APU -333 |  BAN 0 |  BDS 0 |  BHL +84.5 |  EER -349 |  GOV 0 |  HGN 0 |  KEK -500 |  MIE -1000 |  MMX +1 |  SHV -650 |  SOR 0 |  TTL -100 |  UID 0 |  UYN -92.08 | Индекс

990.17 (0.38 0.04%)
14,703.44 (-561.14 -3.68%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2014 оны 12 сарын III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
784.50
+84.5
12.07%
3,750.00
+1
0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,350.00
-349
-12.93%
4,500.00
-650
-12.62%
957.92
-92.08
-8.77%
3,867.00
-333
-7.93%
15,500.00
-1000
-6.06%
9,000.00
-500
-5.26%
4,000.00
-100
-2.44%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
96.00
0
652
579.00
0
355
2,350.00
-349
300
3,750.00
1
100
4,000.00
-100
90
9,000.00
-500
50
4,500.00
-650
50
1,900.00
0
25