Индекс

942.65 (5.01 0.53%)
13,341.73 (0 0%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 10 сар II-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг