| MRX +2 |  ADL 0 |  APU +1 |  BAN 0 |  BDL 0 |  BEU -390 |  EER +50 |  GOV -35 |  GTL -390 |  HRM 0 |  MCH 0 |  MIE -50 |  MMX 0 |  MNH -125 |  NEH +440 |  NXE -100 |  OLL +6 |  RMC 0 |  SHG 0 |  SHV -100 |  SUU -80 |  TCK +20 |  TTL -280 |  UID +0.27 | 

Индекс

887.99 (-11.99 -1.33%)
12,489.58 (-92.37 -0.73%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 11 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
105.00
+6
6.06%
77.00
+2
2.67%
18,350.00
+440
2.46%
2,350.00
+50
2.17%
17,390.00
+20
0.12%
600.34
+0.27
0.04%
3,749.00
+1
0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,210.00
-390
-15.00%
3,000.00
-280
-8.54%
1,100.00
-100
-8.33%
3,900.00
-100
-2.50%
5,175.00
-125
-2.36%
17,500.00
-390
-2.18%
7,900.00
-50
-0.63%
8,745.00
-35
-0.40%
90,080.00
-80
-0.09%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
77.00
2
2,000
105.00
6
1,000
118.00
0
716
5,175.00
-125
160
600.34
0.27
149
18,350.00
440
122
3,000.00
-280
100
4,000.00
0
86