| MRX -1 |  ATR 0 |  BDS 0 |  BLC 0 |  BNG 0 |  BTG -3280 |  EER 0 |  GOV -210 |  HBO 0 |  NEH +10 |  RMC 0 |  SHG -159 |  SUL +1000 |  UYN -100 |  ZGE -1.91 |  ZGE -1.6 | 

Индекс

921.67 (-4.07 -0.44%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 05 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
53,000.00
+1000
1.92%
17,010.00
+10
0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
18,600.00
-3280
-14.99%
800.00
-100
-11.11%
4,001.00
-159
-3.82%
8,025.00
-210
-2.55%
98.09
-1.91
-1.91%
98.40
-1.6
-1.60%
87.00
-1
-1.14%
69.90
-0
0.00%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
98.09
-1.91
2,253
69.90
-0
936
900.00
0
300
400.00
0
83
800.00
-100
72
87.00
-1
52
17,010.00
10
48
68,000.00
0
31