IPO

Индекс

43213.04

( -77.38 -0.18% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 43213.04 -77.38
MSE A Индекс 13960 27.72
MSE B Индекс 12476.66 34.81

Мэдээ мэдээлэл

"ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" НЭМЭЛТ ХУВЬЦАА ГАРГАНА

2021-09-28 09:06:16

"Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн" нийт 14.25 тэрбум төгрөгийн хѳрѳнгѳ оруулалт татахаар тѳлѳвлѳж байна.

9-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2021-09-28 06:47:37

Өнөөдрийн арилжаагаар 1,039,452 ширэг үнэт цаасыг нийт 522,014,929.76 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

9-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2021-09-27 08:54:34

Өнөөдрийн арилжаагаар 2,767,838 ширхэг үнэт цаасыг нийт 25,239,168,169.52 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 3200 3200 41 3025 0 Арилжааны хаалтын үе
AARD 10710 10700 90 10680 10690 2 Арилжааны хаалтын үе
ABH 640 640 216 600 0 Арилжааны хаалтын үе
ACL 1058 1058 500 1216 0 Арилжааны хаалтын үе
ADB 244.14 244.68 21 242 245 14665 Арилжааны хаалтын үе
ADL 964 959 40 900.01 960 800 Арилжааны хаалтын үе
ADU 600 564.84 490 560.1 600 195 Арилжааны хаалтын үе
AHH 379 379 98 435.85 0 Арилжааны хаалтын үе
AIC 1609 1603 1183 1600 1620 734 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 1000 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 2560 2560 20 2750 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 260 260 343 265 0 Арилжааны хаалтын үе
AMT 109 109 2000 90 110 100 Арилжааны хаалтын үе
AOI 4800 4800 0 4600 12 Арилжааны хаалтын үе
APU 1404 1408 3600 1407 1408 2873 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 598 598 140 687.7 0 Арилжааны хаалтын үе
ATR 68000 68000 6 50000 75000 28 Арилжааны хаалтын үе
AZH 48120 48120 14 55300 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 100000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 1316 1315 9 1120 1310 309 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 900 900 270 900 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 43 43 1090 44 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 12000 12000 0 11900 75 Арилжааны хаалтын үе
BDS 1297 1300 1033 1203 1333 11 Арилжааны хаалтын үе
BEU 1400 1400 0 1380 79 Арилжааны хаалтын үе
BHG 1425 1425 120 1425 1600 75 Арилжааны хаалтын үе
BHL 400 400 170 400 0 Арилжааны хаалтын үе
BHR 280 280 260 285 0 Арилжааны хаалтын үе
BLC 1000 1000 36 950 0 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 30000 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 31900 30000 15 28000 31900 2 Арилжааны хаалтын үе
BODI 154.8 154.32 700 150 154.8 500 Арилжааны хаалтын үе
BOE 1000 1000 500 1150 2500 500 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 1500 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BSKY 1450 1450 8 1450 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 27000 27000 0 30000 46 Арилжааны хаалтын үе
BTL 85.96 85.96 5000 98.85 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 531 520 100 520 531 29955 Арилжааны хаалтын үе
BUN 151000 150300 4 149100 151000 8 Арилжааны хаалтын үе
CHR 430 389.07 0 494 10 Арилжааны хаалтын үе
CND 531.3 531.3 600 610.99 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 10560 10560 9 9000 12000 6200 Арилжааны хаалтын үе
DAR 4600 4600 10 5000 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 50 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 19000 19000 10 18800 0 Арилжааны хаалтын үе
DHU 3000 2980 142 2500 2990 142 Арилжааны хаалтын үе
DIM 138.86 138.86 3000 159.68 0 Арилжааны хаалтын үе
DLH 750 750 200 862.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 110 110 232 126.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 500 500 106 490 0 Арилжааны хаалтын үе
DZG 190 190 190 110 190 3047 Арилжааны хаалтын үе
EAZ 510 510 150 440 570 16 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5250 5250 5 4575 5200 37 Арилжааны хаалтын үе
EER 3198 3350 30 2126 3100 235 Арилжааны хаалтын үе
ERDN 927.28 927.35 688 928 930 1000 Арилжааны хаалтын үе
ERS 17790 17790 10 16000 18000 54 Арилжааны хаалтын үе
ETR 112.52 118.85 1000 111 124.99 200 Арилжааны хаалтын үе
ETTM 96 96 0 104 3 Арилжааны хаалтын үе
ETTM 100 100 0 100 87 Арилжааны хаалтын үе
GFG 1177 1177 5 1060 1177 33 Арилжааны хаалтын үе
GHC 6810 7140 65 6800 7280 100 Арилжааны хаалтын үе
GNR 1300 1300 10 1105 1300 49 Арилжааны хаалтын үе
GOV 330.41 331 2766 330 334 1747 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 608 608 10 618 699 10 Арилжааны хаалтын үе
GTL 29500 29740 9 25100 30000 1 Арилжааны хаалтын үе
GUR 72.45 72.45 6000 83.31 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 3050 3050 8 2800 3050 363 Арилжааны хаалтын үе
HBO 51.5 51.5 2033 50 56 40 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 200 230 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 427.89 427.89 500 492.07 0 Арилжааны хаалтын үе
HCH 2584 2584 910 2971 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 63.75 63.75 500 63.2 75.9 100 Арилжааны хаалтын үе
HHN 1499 1499 40 1200 1499 89 Арилжааны хаалтын үе
HHS 2311 2311 59 2311 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 328.8 328.8 1000 378.12 0 Арилжааны хаалтын үе
HMK 2000 2000 24 2000 0 Арилжааны хаалтын үе
HML 383 383 229 344 383 2021 Арилжааны хаалтын үе
HRD 4279 4279 150 4920 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 55 55 393 63 0 Арилжааны хаалтын үе
HRM 125 125 260 125.01 126 18243 Арилжааны хаалтын үе
HSG 2964 2964 40 3408 0 Арилжааны хаалтын үе
HSR 6900 6900 6 5900 0 Арилжааны хаалтын үе
HSX 648 648 409 525 0 Арилжааны хаалтын үе
HTS 170 170 250 195.5 0 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 25000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 4500 4500 18 4500 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 189.75 189.75 8000 218.21 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 478 478 1400 549.7 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 72.73 72.73 10000 83.63 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 5320 5320 16 6115 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 2000 2000 20 1750 0 Арилжааны хаалтын үе
ICBN 100 100 150 100 0 Арилжааны хаалтын үе
ICBN 100.01 100.01 0 100.02 45 Арилжааны хаалтын үе
INT 182.5 182.5 3000 209.87 0 Арилжааны хаалтын үе
INV 3383 3340 240 3300 3383 182 Арилжааны хаалтын үе
ITLS 107.52 102.94 200 103 108 370 Арилжааны хаалтын үе
JGL 142.6 142.6 2500 163.99 0 Арилжааны хаалтын үе
JGV 10200 10200 18 10200 13800 6 Арилжааны хаалтын үе
JLT 122.5 122.5 300 110.74 120 1200 Арилжааны хаалтын үе
JTB 64.24 67 300 66 67 55 Арилжааны хаалтын үе
KEK 16500 16500 6 14030 15800 11 Арилжааны хаалтын үе
LEND 46.72 46.65 1000 46.22 46.98 3437 Арилжааны хаалтын үе
LNBD 100 100 10 96.4 100 131 Арилжааны хаалтын үе
MBG 18980 18980 0 21820 39 Арилжааны хаалтын үе
MBW 216.49 219 117 217 219 450 Арилжааны хаалтын үе
MCH 666 620.12 100 601 676 10 Арилжааны хаалтын үе
MDIC 3450 3450 35 3450 3500 35 Арилжааны хаалтын үе
MDR 300 300 200 250 0 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 624.5 624.5 600 718.17 0 Арилжааны хаалтын үе
MFC 85.29 86.15 9088 83 87.8 30000 Арилжааны хаалтын үе
MFG 1102 1102 142 1100 1105 4992 Арилжааны хаалтын үе
MIB 115 118 481 85 120 33645 Арилжааны хаалтын үе
MIE 8000 8000 15 7000 8000 4772 Арилжааны хаалтын үе
MIK 14000 14300 11 12100 0 Арилжааны хаалтын үе
MMX 4139 4500 33 4100 4490 69 Арилжааны хаалтын үе
MNB 5175 5175 0 6000 10 Арилжааны хаалтын үе
MNDL 109.57 103.15 7000 105 105.19 500 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 500 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 2300 2410 29 1950 2600 2 Арилжааны хаалтын үе
MNP 1330 1325 84 1320 1325 677 Арилжааны хаалтын үе
MNS 1950 1950 880 2242 0 Арилжааны хаалтын үе
MOG 17000 17000 6 14500 0 Арилжааны хаалтын үе
MRX 21.1 22 1 21.4 25.5 982 Арилжааны хаалтын үе
MSC 226 226 160 226 0 Арилжааны хаалтын үе
MSH 500 522 0 523.99 694 Арилжааны хаалтын үе
MUDX 6900 6900 6 5870 0 Арилжааны хаалтын үе
NEH 26.5 25.99 8000 25.1 26 6000 Арилжааны хаалтын үе
NKT 27 27 2969 24 0 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 770 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 115 115 4000 132.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2413 2413 0 2770 110 Арилжааны хаалтын үе
OLL 30.92 31 1000 26.61 31.49 3720 Арилжааны хаалтын үе
ONH 1200 1200 398 1380 0 Арилжааны хаалтын үе
ORD 1600 1670 110 1500 1840 27 Арилжааны хаалтын үе
RMC 23.31 23.5 100 23.31 23.5 10000 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57.1 57.1 600 65.66 0 Арилжааны хаалтын үе
SES 4250 4250 22 3750 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 1000 1039 565 1001 1180 42 Арилжааны хаалтын үе
SHV 1521 1590 50 1590 1748 10 Арилжааны хаалтын үе
SIL 44.5 44.5 0 50 633 Арилжааны хаалтын үе
SOH 196 196 0 180 955 Арилжааны хаалтын үе
SOR 604.25 630 23 451 746 78 Арилжааны хаалтын үе
SSG 1300 1300 18 1300 0 Арилжааны хаалтын үе
SUL 80000 79900 1 76500 80000 46 Арилжааны хаалтын үе
SUN 990 990 0 990 43 Арилжааны хаалтын үе
SUU 418.5 415.48 233 418.5 420 4990 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 10 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 12500 12500 20 10660 12500 97 Арилжааны хаалтын үе
TAL 18.25 18.25 20000 20.98 0 Арилжааны хаалтын үе
TAS 3250 3250 20 3250 0 Арилжааны хаалтын үе
TAV 8940 9370 5 7600 9500 5 Арилжааны хаалтын үе
TCK 23780 24360 100 23500 24500 11 Арилжааны хаалтын үе
TEE 8500 8600 19 8400 0 Арилжааны хаалтын үе
TEX 13000 13000 0 16000 26 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 500 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 2000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TMZ 6800 6800 6 5800 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 1020 1020 89 950 0 Арилжааны хаалтын үе
TTL 8015 8040 9 8020 8100 577 Арилжааны хаалтын үе
TUM 375.87 372.14 10565 370 375 454 Арилжааны хаалтын үе
TUS 700 699 200 640 700 165 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1825 1825 27 2098 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 4400 4400 100 4200 0 Арилжааны хаалтын үе
UID 4249 4248 11 4240 4248 457 Арилжааны хаалтын үе
ULZ 30 30 11900 34.5 100 6804 Арилжааны хаалтын үе
UNS 1000 1000 50 940 0 Арилжааны хаалтын үе
UYN 650 650 200 650 690 5 Арилжааны хаалтын үе
VIK 18.04 18.04 1454 17.01 17.93 2500 Арилжааны хаалтын үе
XOC 246.22 245.73 1000 246 248 10000 Арилжааны хаалтын үе