20393.95

( 721.7 3.67% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 20393.95 721.7
MSE A Индекс 9734.75 298.76
MSE B Индекс 8769.12 -5.44

Мэдээ мэдээлэл

12-Р САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2018-12-14 13:58:28

2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 267.5 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

"ГОВЬ" ХК-ИЙН АРИЛЖААГ СЭРГЭЭХЭЭР БОЛЛОО

2018-12-13 17:14:59

Компанийн үнэт цаасны арилжааг 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс нээхийг мэдэгдэж байна.

12-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2018-12-13 13:37:54

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 563.3 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

Жинст-Увс ХК (JIV)

1751
-79 ( -4.32% )
 • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,830.00
 • Нээлтийн ханш: 1,750.00
 • Хаалтын ханш: 1,751.00
 • Тухайн өдрийн VWAP: 1,751.00
 • Авах дээд үнэ: 1,683.00 x 700
 • Зарах доод үнэ: 1,850.00 x 2,653
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 1,665,938
 • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 1,665,938
 • Зарласан хувьцааны тоо ширхэг: 0
 • Өдрийн хязгаар: 1,750.00 - 1,850.00
 • Арилжигдсан ширхэг: 5,101
 • Арилжааны үнийн дүн: 8,931,850.00
 • Хэлцлийн тоо: 3
 • 52 долоо хоног: 576.15 - 1,946.00
 • Зах зээлийн үнэлгээ: 2,917,057,438.00
 • ISIN: MN00JIV03262
Жинст-Увс ХК
Монголын Хөрөнгийн Бирж
Ханш Арилжигдсан
Дээд Доод Нээлт Хаалт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 100 100 0 0 45,028 4,502,800 2015-02-27
2 975 975 0 0 45,028 43,914,908 2015-03-16
3 500 500 500 500 420 210,000 2015-12-09
4 500 500 500 500 162 81,000 2016-07-19
5 576 576 576 576 53 30,536 2017-12-15
6 663 663 663 663 10,220 6,771,465 2017-12-18
7 762 762 762 762 43 32,764 2017-12-19
8 876 876 876 876 100 87,624 2017-12-20
9 1,007 1,007 1,007 1,007 200 201,400 2017-12-21
10 1,158 1,158 1,158 1,158 1,500 1,737,000 2017-12-22
11 1,331 1,331 1,331 1,331 1 1,331 2017-12-25
12 1,530 1,530 1,530 1,530 1,000 1,530,000 2017-12-26
13 1,759 1,759 1,759 1,759 17,617 30,988,303 2017-12-27
14 2,000 1,759 2,000 1,858 24,960 46,380,395 2017-12-28
15 1,800 1,700 1,800 1,751 7,155 12,531,290 2018-01-02
16 1,700 1,600 1,600 1,660 3,602 5,978,400 2018-01-03
17 1,600 1,450 1,600 1,585 7,800 12,362,940 2018-01-04
18 1,600 1,590 1,600 1,597 1,685 2,691,000 2018-01-05
19 1,550 1,400 1,550 1,490 2,741 4,082,880 2018-01-08
20 1,700 1,450 1,500 1,537 13,611 20,925,600 2018-01-09
21 1,680 1,600 1,600 1,636 2,605 4,262,150 2018-01-10
22 1,700 1,550 1,680 1,656 2,982 4,939,260 2018-01-12
23 1,680 1,600 1,600 1,665 2,745 4,571,150 2018-01-15
24 1,700 1,650 1,650 1,658 1,760 2,917,750 2018-01-16
25 1,700 1,500 1,700 1,552 8,927 13,859,156 2018-01-17
26 1,600 1,501 1,580 1,534 4,487 6,884,140 2018-01-18
27 1,760 1,670 1,670 1,704 5,764 9,822,330 2018-01-19
28 1,700 1,650 1,700 1,681 5,310 8,925,500 2018-01-22
29 1,880 1,600 1,700 1,738 6,460 11,227,510 2018-01-23
30 1,840 1,700 1,720 1,727 231 398,960 2018-01-24
31 1,700 1,600 1,700 1,617 1,050 1,697,800 2018-01-25
32 1,700 1,655 1,700 1,658 1,077 1,785,630 2018-01-29
33 1,600 1,580 1,600 1,594 5,000 7,972,330 2018-01-30
34 1,690 1,690 1,690 1,690 10 16,900 2018-01-31
35 1,567 1,567 1,567 1,567 1,000 1,567,000 2018-02-01
36 1,690 1,600 1,600 1,655 1,424 2,356,198 2018-02-05
37 1,660 1,530 1,660 1,551 2,113 3,278,030 2018-02-06
38 1,501 1,500 1,501 1,501 709 1,064,000 2018-02-07
39 1,475 1,401 1,475 1,435 2,012 2,886,792 2018-02-08
40 1,436 1,400 1,432 1,410 4,560 6,430,500 2018-02-09
41 1,430 1,400 1,400 1,420 4,820 6,844,000 2018-02-13
42 1,450 1,301 1,450 1,430 2,932 4,192,790 2018-02-14
43 1,430 1,430 1,430 1,430 520 743,600 2018-02-15
44 1,450 1,310 1,450 1,404 4,507 6,466,410 2018-02-20
45 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200 1,680,000 2018-02-21
46 1,400 1,400 1,400 1,400 1,348 1,887,200 2018-02-23
47 1,500 1,311 1,499 1,419 3,809 5,405,006 2018-02-26
48 1,350 1,320 1,350 1,330 3,000 4,015,080 2018-02-27
49 1,450 1,400 1,450 1,400 2,017 2,824,650 2018-02-28
50 1,335 1,335 1,335 1,335 735 981,225 2018-03-01
51 1,356 1,350 1,356 1,352 800 1,081,800 2018-03-02
52 1,450 1,400 1,450 1,414 1,378 1,948,450 2018-03-05
53 1,400 1,351 1,351 1,391 260 361,550 2018-03-06
54 1,450 1,401 1,450 1,450 353 511,801 2018-03-07
55 1,450 1,450 1,450 1,450 18 26,100 2018-03-09
56 1,400 1,400 1,400 1,400 35 49,000 2018-03-13
57 1,500 1,425 1,425 1,469 1,699 2,495,725 2018-03-14
58 0 1,440 0 1,447 6,500 9,405,000 2018-03-15
59 1,500 1,430 1,430 1,461 7,000 10,230,000 2018-03-16
60 1,600 1,500 1,500 1,579 5,900 9,318,053 2018-03-19
61 1,815 1,599 1,599 1,756 8,550 14,430,607 2018-03-20
62 2,000 1,600 1,600 1,946 7,495 14,134,323 2018-03-21
63 1,889 1,720 1,720 1,790 1,780 3,185,620 2018-03-22
64 1,850 1,721 1,721 1,850 615 1,073,250 2018-03-23
65 1,850 1,700 1,850 1,747 11,945 21,381,400 2018-03-26
66 1,900 1,711 1,900 1,746 1,077 1,896,791 2018-03-27
67 1,750 1,700 1,730 1,720 1,751 2,997,350 2018-03-28
68 1,710 1,710 1,710 1,710 600 1,026,000 2018-03-29
69 1,710 1,680 1,710 1,709 5,176 8,697,330 2018-03-30
70 1,715 1,710 1,710 1,710 1,120 1,915,700 2018-04-02
71 1,710 1,700 1,710 1,700 3,560 6,067,200 2018-04-03
72 1,700 1,700 1,700 1,700 100 170,000 2018-04-04
73 1,700 1,600 1,700 1,610 5,900 9,562,620 2018-04-05
74 1,601 1,560 1,601 1,580 2,891 4,588,251 2018-04-06
75 1,800 1,561 1,561 1,725 3,857 6,654,257 2018-04-09
76 1,700 1,700 1,700 1,700 499 848,300 2018-04-10
77 1,700 1,700 1,700 1,700 637 1,082,900 2018-04-11
78 1,820 1,700 1,700 1,767 4,157 7,300,135 2018-04-12
79 1,800 1,710 1,710 1,785 12 21,420 2018-04-13
80 1,800 1,655 1,655 1,800 2,180 3,923,710 2018-04-16
81 1,850 1,800 1,800 1,801 5,194 9,360,530 2018-04-17
82 1,850 1,801 1,802 1,831 9,858 17,824,900 2018-04-18
83 1,810 1,600 1,810 1,619 26,035 43,164,847 2018-04-19
84 1,700 1,590 1,700 1,596 9,474 15,270,595 2018-04-20
85 1,749 1,580 1,670 1,598 15,180 24,891,524 2018-04-23
86 1,699 1,500 1,583 1,523 15,109 23,344,814 2018-04-24
87 1,550 1,500 1,500 1,531 70,211 105,769,524 2018-04-25
88 1,550 1,500 1,550 1,505 54,733 82,948,460 2018-04-26
89 1,600 1,500 1,550 1,600 6,609 10,425,900 2018-04-27
90 1,799 1,650 1,650 1,700 38,477 66,335,752 2018-04-30
91 1,700 1,650 1,650 1,690 1,469 2,482,650 2018-05-01
92 1,680 1,600 1,602 1,616 10,359 16,724,900 2018-05-02
93 1,610 1,582 1,610 1,590 6,175 9,831,760 2018-05-03
94 1,600 1,595 1,600 1,598 3,066 4,902,605 2018-05-04
95 1,590 1,510 1,583 1,511 3,636 5,583,140 2018-05-07
96 1,560 1,500 1,500 1,560 1,703 2,596,680 2018-05-08
97 1,580 1,550 1,550 1,580 1,002 1,553,160 2018-05-09
98 1,560 1,530 1,550 1,530 6,919 10,724,750 2018-05-10
99 1,590 1,545 1,545 1,549 4,575 7,157,295 2018-05-11
100 1,585 1,570 1,570 1,580 1,578 2,487,735 2018-05-14
101 1,590 1,510 1,589 1,521 1,100 1,673,180 2018-05-15
102 1,555 1,550 1,550 1,551 200 310,250 2018-05-16
103 1,590 1,590 1,590 1,590 60 95,400 2018-05-17
104 1,556 1,450 1,556 1,489 6,943 10,403,070 2018-05-18
105 1,500 1,490 1,500 1,497 1,460 2,186,000 2018-05-21
106 1,500 1,495 1,500 1,500 7,800 11,695,000 2018-05-22
107 1,530 1,530 1,530 1,530 590 902,700 2018-05-23
108 1,530 1,490 1,530 1,493 2,309 3,447,790 2018-05-24
109 1,490 1,490 1,490 1,490 2,457 3,660,930 2018-05-25
110 1,490 1,490 1,490 1,490 25 37,250 2018-05-28
111 1,490 1,460 1,490 1,486 1,298 1,929,465 2018-05-29
112 1,500 1,490 1,490 1,492 4,424 6,595,620 2018-05-30
113 1,500 1,490 1,490 1,500 9,464 14,121,850 2018-05-31
114 1,501 1,496 1,500 1,497 3,237 4,850,617 2018-06-04
115 1,500 1,500 1,500 1,500 1,174 1,761,000 2018-06-05
116 1,500 1,490 1,500 1,500 7,707 11,547,960 2018-06-07
117 1,500 1,460 1,500 1,460 2,326 3,409,950 2018-06-08
118 1,500 1,500 1,500 1,500 43 64,500 2018-06-11
119 1,499 1,460 1,499 1,465 77 112,810 2018-06-12
120 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500,000 2018-06-14
121 1,490 1,470 1,490 1,470 205 302,690 2018-06-15
122 1,470 1,470 1,470 1,470 2,434 3,577,980 2018-06-18
123 1,470 1,470 1,470 1,470 1,630 2,396,100 2018-06-19
124 1,500 1,450 1,490 1,490 2,928 4,322,890 2018-06-20
125 1,500 1,500 1,500 1,500 746 1,119,000 2018-06-21
126 1,500 1,450 1,450 1,455 1,521 2,207,950 2018-06-22
127 1,450 1,430 1,435 1,435 1,104 1,583,780 2018-06-25
128 1,450 1,411 1,420 1,411 2,101 2,965,000 2018-06-27
129 1,430 1,425 1,425 1,428 150 214,250 2018-06-28
130 1,490 1,490 1,490 1,490 964 1,436,360 2018-06-29
131 1,490 1,490 1,490 1,490 4 5,960 2018-07-02
132 1,490 1,490 1,490 1,490 2,369 3,529,810 2018-07-03
133 1,500 1,490 1,500 1,490 1,100 1,640,000 2018-07-04
134 1,495 1,490 1,490 1,494 13,000 19,420,000 2018-07-05
135 1,500 1,490 1,490 1,490 3,732 5,560,690 2018-07-06
136 1,430 1,420 1,430 1,422 600 853,000 2018-07-09
137 1,440 1,440 1,440 1,440 1,100 1,584,000 2018-07-16
138 1,490 1,490 1,490 1,490 7,916 11,794,840 2018-07-17
139 1,490 1,490 1,490 1,490 235 350,150 2018-07-20
140 1,490 1,460 1,462 1,460 7,593 11,286,790 2018-07-24
141 1,450 1,400 1,450 1,423 3,000 4,268,900 2018-07-25
142 1,546 1,410 1,480 1,546 6,389 9,334,010 2018-07-26
143 1,430 1,430 1,430 1,430 3 4,290 2018-07-27
144 1,544 1,435 1,435 1,544 102 157,270 2018-07-31
145 1,422 1,422 1,422 1,422 1,800 2,559,600 2018-08-02
146 1,500 1,500 1,500 1,500 53 79,500 2018-08-03
147 1,640 1,500 1,500 1,515 1,659 2,513,580 2018-08-06
148 1,620 1,600 1,600 1,617 1,650 2,663,250 2018-08-07
149 1,600 1,599 1,599 1,600 5,090 8,143,900 2018-08-09
150 1,618 1,618 1,618 1,618 2 3,236 2018-08-10
151 1,600 1,600 1,600 1,600 300 480,000 2018-08-14
152 1,599 1,599 1,599 1,599 110 175,890 2018-08-16
153 1,460 1,460 1,460 1,460 1 1,460 2018-08-17
154 1,460 1,460 1,460 1,460 509 743,140 2018-08-20
155 1,500 1,500 1,500 1,500 82 123,000 2018-08-21
156 1,501 1,501 1,501 1,501 66 99,066 2018-08-22
157 1,505 1,505 1,505 1,505 520 782,600 2018-08-24
158 1,500 1,500 1,500 1,500 993 1,489,500 2018-08-27
159 1,629 1,500 1,500 1,575 4,340 6,834,360 2018-08-28
160 1,635 1,630 1,635 1,633 4 6,530 2018-08-29
161 1,470 1,470 1,470 1,470 250 367,500 2018-08-31
162 1,470 1,470 1,470 1,470 100 147,000 2018-09-03
163 1,610 1,550 1,550 1,597 3,773 6,025,856 2018-09-05
164 1,590 1,545 1,545 1,552 919 1,426,575 2018-09-10
165 1,610 1,550 1,550 1,609 16,062 25,451,423 2018-09-11
166 1,619 1,609 1,610 1,609 1,614 2,606,933 2018-09-12
167 1,610 1,610 1,610 1,610 600 966,000 2018-09-13
168 1,650 1,608 1,608 1,613 9,888 15,992,166 2018-09-14
169 1,690 1,610 1,650 1,678 1,515 2,541,750 2018-09-17
170 1,600 1,600 1,600 1,600 245 392,000 2018-09-18
171 1,610 1,600 1,600 1,601 271 433,910 2018-09-19
172 1,660 1,610 1,610 1,623 880 1,418,940 2018-09-20
173 1,615 1,615 1,615 1,615 100 161,500 2018-09-21
174 1,650 1,450 1,500 1,627 3,358 5,329,668 2018-09-24
175 1,650 1,620 1,650 1,620 120 195,000 2018-09-25
176 1,600 1,600 1,600 1,600 600 960,000 2018-09-26
177 1,533 1,533 1,533 1,533 739 1,132,887 2018-09-27
178 1,750 1,530 1,533 1,670 5,716 9,404,613 2018-09-28
179 1,920 1,533 1,690 1,822 16,993 30,920,169 2018-10-01
180 1,890 1,799 1,890 1,799 17 31,362 2018-10-02
181 1,650 1,650 1,650 1,650 1,000 1,650,000 2018-10-03
182 1,890 1,600 1,600 1,789 3,862 6,909,180 2018-10-04
183 1,855 1,820 1,820 1,824 831 1,515,920 2018-10-05
184 1,849 1,790 1,840 1,797 2,238 4,055,948 2018-10-08
185 1,800 1,800 1,800 1,800 17 30,600 2018-10-09
186 1,750 1,611 1,750 1,700 8,052 13,690,860 2018-10-10
187 1,660 1,650 1,650 1,653 17 28,100 2018-10-11
188 1,650 1,650 1,650 1,650 1,000 1,650,000 2018-10-12
189 1,789 1,602 1,789 1,602 2,001 3,205,789 2018-10-15
190 1,720 1,580 1,720 1,653 5,234 8,652,720 2018-10-16
191 1,721 1,721 1,721 1,721 1,305 2,245,905 2018-10-18
192 1,724 1,724 1,724 1,724 1 1,724 2018-10-19
193 1,621 1,610 1,610 1,617 846 1,367,566 2018-10-24
194 1,630 1,620 1,620 1,630 1,830 2,972,900 2018-10-25
195 1,700 1,610 1,700 1,611 356 574,630 2018-10-29
196 1,700 1,601 1,700 1,601 1,005 1,609,500 2018-11-01
197 1,600 1,600 1,600 1,600 995 1,592,000 2018-11-02
198 1,600 1,600 1,600 1,600 1,000 1,600,000 2018-11-05
199 1,680 1,680 1,680 1,680 400 672,000 2018-11-06
200 1,600 1,550 1,600 1,585 20 31,700 2018-11-07
201 1,560 1,400 1,560 1,422 3,000 4,266,100 2018-11-13
202 1,620 1,400 1,450 1,440 3,858 5,554,800 2018-11-14
203 1,656 1,370 1,400 1,380 1,410 1,945,610 2018-11-15
204 1,385 1,385 1,385 1,385 3,300 4,570,500 2018-11-16
205 1,450 1,450 1,450 1,450 1,000 1,450,000 2018-11-19
206 1,450 1,450 1,450 1,450 800 1,160,000 2018-11-20
207 1,450 1,277 1,361 1,334 5,152 6,871,319 2018-11-21
208 1,530 1,470 1,471 1,530 3,997 5,878,126 2018-11-27
209 1,699 1,500 1,510 1,607 8,942 14,245,619 2018-11-28
210 1,700 1,600 1,600 1,669 6,519 10,882,300 2018-11-29
211 1,799 1,600 1,600 1,783 26,428 45,565,977 2018-11-30
212 1,799 1,516 1,516 1,796 9,072 16,232,750 2018-12-03
213 1,799 1,516 1,516 1,796 9,072 16,232,750 2018-12-03
214 1,550 1,550 1,550 1,550 1,002 1,553,100 2018-12-04
215 1,779 1,620 1,749 1,779 12,226 21,341,041 2018-12-05
216 1,885 1,601 1,601 1,792 15,619 27,934,848 2018-12-06
217 1,800 1,700 1,730 1,778 7,744 13,658,400 2018-12-07
218 1,790 1,710 1,710 1,733 1,763 3,054,970 2018-12-10
219 1,899 1,700 1,710 1,894 5,847 10,512,609 2018-12-11
220 1,750 1,700 1,703 1,708 8,010 13,682,030 2018-12-12
221 1,830 1,652 1,652 1,830 12 20,180 2018-12-13

Жинст-Увс ХК (JIV)

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингсын байр
Утас: 77078080
Захирлын нэр: Жаргалан.Алтангүний
И-мэйл:
Байгуулагдсан огноо: 1993-07-01
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: 1993-07-01
Байгууллагын регистрийн дугаар 2001861
Улсын бүртгэлийн дугаар 1510001010
Хувьцааны төрөл: Энгийн
Бизнесийн чиглэл: Санхүү
Үйл ажиллагааны чиглэл: K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
Үйл ажиллагааны байдал: Хэвийн

Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт

# Зөвшөөрлийн утга Авсан огноо Олгосон байгууллага Хугацаа Хүчинтэй хугацаа Файл

Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл

# Төрөл Нэр Хаяг Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн

# Төрөл Тоо Хувь Огноо

КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл

Овог Нэр Албан тушаал Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1 Жаргалан Алтангүний Гүйцэтгэх захирал 0.06 %

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл

Овог Нэр Гишүүнчлэл Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1 Чулуун Ганхуяг ТУЗ-ийн дарга 0.6 %
2 Арьяасүрэн Батболд ТУЗ-ийн гишүүн 0 %
3 Соронзонболд Халиунаа ТУЗ-ийн гишүүн 0 %
4 Батсүрэн Солонго Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн 0.06 %
5 Алтангэрэл Азбаяр Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн 0.12 %
6 Булган Гантулга Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн 0 %
7 Пүрэвжаргал Батбаяр ТУЗ-ийн гишүүн 0 %
8 Галбадрах Цогбадрах ТУЗ-ийн гишүүн 0.06 %
9 Мөнх-Очир Сэргэлэн ТУЗ-ийн гишүүн 3 %
10 Жанчивсэнгэ Дамбаасүрэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 0 %

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

Овог Нэр Эзэмшиж буй хувьцааны хувь Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд
1 Ард Секюритиз ҮЦК ХХК 9.57 % харах Байхгүй

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх

Овог Нэр Эзэмшиж байсан ширхэг Эзэмшиж байсан огноо

КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл

Овог Нэр Албан тушаал
1 Жаргалан Алтангүний Гүйцэтгэх захирал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл

Овог Нэр Албан тушаал
1 Чулуун Ганхуяг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-д Гүйцэтгэх захирал
2 Арьяасүрэн Батболд Ард Даатгал ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
3 Соронзонболд Халиунаа Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Хууль, дүрмийн хэрэгжилт хариуцсан захирал
4 Батсүрэн Солонго Софтлайн Азия ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
5 Алтангэрэл Азбаяр BP LLC-ийн Гүйцэтгэх захирал
6 Булган Гантулга Сүү ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
7 Пүрэвжаргал Батбаяр Хаан Банк ХХК-ийн Байгууллагын банкны захирал
8 Галбадрах Цогбадрах Ард Даатгал ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
9 Мөнх-Очир Сэргэлэн ТТДС ХХК-ийн Захирал
10 Жанчивсэнгэ Дамбаасүрэн Ард Даатгал ХХК-ийн Хуулийн зөвлөх

5 хувиас дээш хувь эзэмшигчдийн мэдээлэл

Овог Нэр Албан тушаал Эзэмшиж буй хувьцаа
1 Ард Секюритиз ҮЦК ХХК 9.57 %

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 0
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 0
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 0
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 1,665,938

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 0

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 0

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 3,214,473,700
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 260,413,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 2,954,060,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 1,665,938

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг -15,054,300
 • Цэвэр ашиг -15,054,400
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,773

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ -0.0047
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ -0.0051
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ -0.0047
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -9.0366
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -178.7178

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 2,712,016,800
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 216,144,100
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 2,495,872,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 1,665,938

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг -65,496,600
 • Цэвэр ашиг -65,857,700
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,498

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ -0.0243
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ -0.0264
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ -0.0242
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -39.5319
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -39.2341

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 0
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 0
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 0
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 0

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 0

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 10,000,000
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 17,239,500
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн -7,239,500
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг -3,901,500
 • Цэвэр ашиг -3,901,500
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ -136

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ -0.3902
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 0.5389
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ -0.3902
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -73.3048
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -6.8208

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 10,900,000
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 14,280,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн -3,380,000
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг -117,345,700
 • Цэвэр ашиг -117,345,700
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ -64

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ -10.7657
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 34.7177
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ -10.7657
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -2204.793
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -0.2268

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 10,000,000
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 10,000,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 0
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг -113,965,700
 • Цэвэр ашиг -113,965,700
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 0

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ -11.3966
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ -11.3966
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -2141.2867
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -0.2335

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 113,994,700
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 29,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 113,965,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 2,141

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 0
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 0

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 113,994,700
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 29,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 113,965,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 2,141

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 0
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 113,994,700
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 29,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 113,965,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 2,141

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 0
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 0

Санхүүгийн үзүүлэлт

 • Нийт хөрөнгө 113,994,700
 • Өр төлбөрийн нийт дүн 29,000
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 113,965,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг 53,223

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт

 • Нийт борлуулалтын орлого 0
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0
 • Нийт ашиг 0
 • Цэвэр ашиг 0
 • Ногдол ашиг /энгийн/ 0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ 2,141

Санхүүгийн харьцаанууд

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/ 0
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 0
Компанийн нэр Симбол Товч тайлбар Нийтэлсэн огноо Татаж авах Аудит хийсэн байгууллага, огноо, файл
1 Жинст-Увс ХК JIV 2018 оны 3-р улирлын тайлан 2018-10-11 0000-00-00 N/A
2 Жинст-Увс ХК JIV 2018 оны 2-р улирлын тайлан 2018-07-30 0 0000-00-00 N/A
3 Жинст-Увс ХК JIV 2017 оны 4-р улирлын тайлан 2018-02-07 0000-00-00 N/A
4 Жинст-Увс ХК JIV 2017 оны 3-р улирлын тайлан 2017-10-19 0000-00-00 N/A
5 Жинст-Увс ХК JIV 2017 оны 2-р улирлын тайлан 2017-07-25 0000-00-00 N/A
6 Жинст-Увс ХК JIV 2016 оны 4-р улирлын тайлан 2017-02-17 N/A
7 Жинст-Увс ХК JIV 2016 оны 2-р улирлын тайлан 2016-10-25 N/A
8 Жинст-Увс ХК JIV 2015 оны 4-р улирлын тайлан 2016-05-16 N/A
9 Жинст-Увс ХК JIV 2015 оны 2-р улирлын тайлан 2015-08-05 N/A
10 Жинст-Увс ХК JIV 2013 оны 4-р улирлын тайлан 2014-02-21 N/A
11 Жинст-Увс ХК JIV 2013 оны 2-р улирлын тайлан 2013-09-09 N/A

Хөрөнгийн өөрчлөлттэй холбоотой гэрээ хэлцэл

Компанийн хөрөнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийн өөрчлөлт

Компанийн нэр Симбол Товч тайлбар Огноо Татаж авах
1 Жинст-Увс ХК JIV Жинст Увс ХК-ийн хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2018-07-23
2 Жинст-Увс ХК JIV 2016-06-20

Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн шинэ техник, технологи, бүтээгдэхүүн

Үйл ажиллагааны өөрчлөлт

Хувьцаа худалдан авах санал

Шүүхэд нэхэмжлэгч /хариуцагч/-ээр татагдсан байдал

Компанийг татан буулгах тухай шийдвэр

Шүүхээр гэм буруутай нь тогтоогдсон

Төлбөрийн чадваргүй болсон субьект

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: ( Ээлжит )

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: 2018-04-28 14:00 цагт
Бүртгэх өдөр: 2018-04-12
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр: 2018-03-23
Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/: Өнөөдөр сонин 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр, дугаар 054 /6347 Үндэсний шуудан сонин 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр, дугаар 3012
Хуралдах газар: Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Туушин зочид буудлын хурлын танхим
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. 2017 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; 2. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөх тухай; 3. ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгон томилох тухай; 4. Жинст Увс ХК-д Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийг нэгтгэх замаар хоёр компани нэгдэх тухай; 5. Жинст Увс ХК-д Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХЗ-ийг нэгтгэж буйтай холбогдуулж компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай; 6. Жинст Увс ХК-ийн нэрийг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК болгон өөрчлөн батлах тухай; 7. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх тухай; 8. Бусад асуудал.
Шийдвэр: Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2018-03-19 №2018/03
Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Гүйцэтгэх захирал Ж.Алтангүний Хурал байгуулах комиссын гишүүд: Маркетинг хариуцсан захирал Б.Тамир (Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал асан); Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ж.Дамбаасүрэн; Нягтлан бодогч Г.Энхсаруул; Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Батболд.
Холбоо барих утас: 77078080
МХБ олон нийтэд зарласан огноо: 2018-03-23

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Жинст-Увс ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
Хуралдсан огноо: 2018-04-28 14:00 цагт
Хуралдсан газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Туушин зочид буудлын Соёмбо хурлын танхим
Хурлын ирц: 55 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Жинст-Увс ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
Хуралдсан огноо: 2017-04-23 __:__ цагт
Хуралдсан газар: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн байр 2 давхрын хурлын танхим
Хурлын ирц: 84.79 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал: байхгүй

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Жинст-Увс ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит бус
Хуралдсан огноо: 2016-07-27 15:00 цагт
Хуралдсан газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард санхүүгийн нэгдэл ХК-ийн 2 давхрын хурлын танхим
Хурлын ирц: 84.79 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
1. Компанид “Хөрөнгө оруулагч үндэстэн” ХК-ийг нэгтгэж, Компанийн дүрэм, Нэгтгэх гэрээ, Үнэт цаас хүрвүүлэх журмыг тус тус баталсугай, баталсан баримт бичгүүдийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болох Монголын хөрөнгийн биржийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журамд нийцүүлэн явуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай. 2. Компанийг өөрчлөн байгуулж, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад шаардлагатай материалыг Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх үед компанийн болон “Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн” ХК-ийн 2016 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн аудитлагдсан тайланд үндэслэн хувьцааг хөрвүүлэх харьцаа, тооцооллыг гаргаж, компани нэгтгэх гэрээ, журамд өөрчлөлт оруулж батлах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

Зөвшөөрсөн: 100

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Жинст-Увс ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
Хуралдсан огноо: 2016-04-29 15:00 цагт
Хуралдсан газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард санхүүгийн нэгдэл ХК-ийн 2 давхрын хурлын танхим
Хурлын ирц: 84.79 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Жинст Увс ХК-ийн 2015 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай. 2. Би Ди Өү Аудит ХХК-ийн гүйцэтгэсэн аудитын дүгнэлтийн дагуу компанийн нийт активын бүртгэлд өөрчлөлт оруулж 113,994,700 сая хөрөнгийг 10,000,000 болгон өөрчлөлт оруулсугай, 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд холбогдох залруулгыг оруулсугай.

Зөвшөөрсөн: 100

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

ТУЗ-ийн шийдвэр / Жинст-Увс ХК

ТУЗ-ийн хурал: Ээлжит
Хуралдсан огноо: 2017-05-12 __:_ цагт
Хуралдсан газар: Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн байр
Хурлын ирц: 66.6 %
Хурлын шийдвэр:
Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

ТУЗ-ийн шийдвэр / Жинст-Увс ХК

ТУЗ-ийн хурал: Ээлжит
Хуралдсан огноо: 2016-06-17 15:00 цагт
Хуралдсан газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард санхүүгийн нэгдэл ХК-ийн 2 давхрын хурлын танхим
Хурлын ирц: 84.79 %
Хурлын шийдвэр:
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай

Зөвшөөрсөн: 100

Татгалзсан: 0

Түтгэлзсэн: 0

Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл

Мэдээллийн нэр, утга Мэдээний огноо
1 ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ 2018-09-05 15:48:43
2 "ЖИНСТ УВС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД 2018-05-16 09:21:11
3 "ЖИНСТ УВС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД 2017-12-25 15:05:08