| MRX 0 |  ADL +1 |  APU 0 |  BAN 0 |  JTB -1 |  MCH 0 |  MIE -900 |  NKT +37.71 |  RMC -4.79 |  SHV -100 |  SOH +26.7 |  BUK +38700 | 

Индекс

971.98 (-1.48 -0.15%)
13,030.02 (-47.09 -0.36%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 09 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
204.70
+26.7
15.00%
335.71
+37.71
12.65%
1,602.00
+1
0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
10,500.00
-900
-7.89%
70.11
-4.79
-6.40%
3,900.00
-100
-2.50%
82.00
-1
-1.20%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
204.70
26.7
44,225
3,600.00
0
247
70.11
-4.79
217
1,602.00
1
150
82.00
-1
80
335.71
37.71
56
78.00
0
49
10,500.00
-900
22