| MRX 0 |  ADL -56 |  AOI -459 |  APU -8 |  ATR 0 |  BAN -92 |  DRU -100 |  EER 0 |  ETR -4.8 |  JGV -190 |  KEK +500 |  MIE 0 |  MMX -57 |  MVO 0 |  NEH 0 |  RMC -2.33 |  TCK +500 |  TEX +119.88 |  TTL +2 | 

Индекс

925.99 (-1.32 -0.14%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 05 сар III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
919.13
+119.88
15.00%
8,200.00
+500
6.49%
18,500.00
+500
2.78%
3,650.00
+2
0.05%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,841.00
-459
-13.91%
900.00
-100
-10.00%
2,810.00
-190
-6.33%
95.00
-4.8
-4.81%
2,008.00
-92
-4.38%
1,297.00
-56
-4.14%
67.93
-2.33
-3.32%
3,026.00
-57
-1.85%
3,392.00
-8
-0.24%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
87.00
0
6,596
2,008.00
-92
568
2,350.00
0
325
3,650.00
2
320
1,297.00
-56
312
67.93
-2.33
216
919.13
119.88
184
2,530.00
0
137