| HGN +10 |  JTB 0 |  TCK 0 |  TTL -21 | 

Индекс

975.83 (0.80 0.08%)
13,795.74 (18.83 0.14%)

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 07 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
87.00
+10
12.99%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,440.00
-21
-0.61%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
87.00
10
200
3,440.00
-21
100
95.00
0
10
18,500.00
0
6