| APU -7 |  BAN 0 |  DHU 0 |  ECV 0 |  EER 0 |  GOV -25 |  JTB -0.5 |  RMC -1 |  TTL 0 |  UID 0 |  JIV +100 | 

Индекс

989.95 (-0.58 -0.06%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 02 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
87.00
-1
-1.14%
87.50
-0.5
-0.57%
7,375.00
-25
-0.34%
3,593.00
-7
-0.19%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
520.00
0
1,456
2,300.00
0
444
3,850.00
0
200
87.50
-0.5
200
3,593.00
-7
200
5,000.00
0
198
87.00
-1
100
7,375.00
-25
100