| ADL -10 |  APU -2 |  BUK -2000 |  GOV +235 |  MCH 0 |  MNH 0 |  NEH -440 |  TCK -40 |  UID +0.07 |  ZGE 0 |  ZGE -0.04 |  ZGE -0.05 |  ZGE +1.75 | 

Индекс

899.98 (-1.48 -0.16%)
12,581.95 (-35.32 -0.28%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 11 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
8,780.00
+235
2.75%
97.17
+1.75
1.83%
600.07
+0.07
0.01%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
26,000.00
-2000
-7.14%
17,910.00
-440
-2.40%
1,390.00
-10
-0.71%
17,370.00
-40
-0.23%
3,748.00
-2
-0.05%
100.00
-0.05
-0.05%
100.00
-0.04
-0.04%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
600.07
0.07
747
17,370.00
-40
172
3,748.00
-2
110
17,910.00
-440
90
5,300.00
0
75
900.00
0
56
97.17
1.75
22
26,000.00
-2000
15