| APU +150 |  EER -123 |  GOV -10 |  HRM 0 |  HSR 0 |  MMX +99 |  SHG 0 |  TTL -184 |  ERC -90.8 | 

Индекс

951.37 (2.07 0.22%)
12,959.59 (59.65 0.46%)

ЗГҮЦ-ны АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА

Cимбол
 Үнийн дүн

ZGKHB-B-52-325
 10,000,000,000Уг мэдээлэл нь 7 хоног бүрийн Мягмар гаригт шинэчлэгдэнэ

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 08 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,500.00
+150
4.48%
3,199.00
+99
3.19%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
9.20
-90.8
-90.80%
3,106.00
-184
-5.59%
2,350.00
-123
-4.97%
8,510.00
-10
-0.12%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
139.00
0
1,790
3,106.00
-184
269
4,100.00
0
42
8,510.00
-10
36
2,350.00
-123
26
5,000.00
0
16
3,199.00
99
15
3,500.00
150
5