| ADL -90 |  APU 0 |  BAN +15 |  BNG 0 |  BUK 0 |  EER 0 |  GOV 0 |  HGN -2 |  JTB -1 |  MCH 0 |  MDR -19.85 |  MMX 0 |  SUL -5800 |  TCK 0 |  UID -0.14 |  MBG +7500 | Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй

Топ-20 индекс: 2014-11-27

14,926.53 (-9.99 -0.07%)

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,500.00
+15
0.43%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
49,400.00
-5800
-10.51%
1,708.00
-90
-5.01%
500.15
-19.85
-3.82%
110.00
-2
-1.79%
85.00
-1
-1.16%
560.86
-0.14
-0.02%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
110.00
-2
17,590
560.86
-0.14
1,046
85.00
-1
1,000
3,500.00
15
450
500.15
-19.85
340
7,400.00
0
118
2,350.00
0
100
1,240.00
0
70