| MRX 0 |  APU -90 |  BAN -100 |  GOV -60 |  HBO -1 |  HGN +10 |  JTB -12 |  MIE +490 |  TCK 0 |  TTL -21 | 

Индекс

971.27 (-3.76 -0.39%)
13,688.48 (-88.43 -0.64%)

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 07 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
87.00
+10
12.99%
14,990.00
+490
3.38%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,501.00
-90
-2.51%
2,900.00
-100
-3.33%
8,900.00
-60
-0.67%
388.00
-1
-0.26%
83.00
-12
-12.63%
3,440.00
-21
-0.61%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
85.00
0
10,000
83.00
-12
1,510
87.00
10
200
388.00
-1
200
2,900.00
-100
166
3,440.00
-21
100
8,900.00
-60
77
14,990.00
490
10